Jeżeli prowadzimy firmę musimy mieć świadomość, że będziemy musieli spełniać określone wytyczne. A to oznacza, że powinniśmy pamiętać o różnego rodzaju kontrolach i przeglądach, tak abyśmy mieli pewność, że wszystko działa tak jak powinno i prawidłowo dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników. Jednym z takich ważniejszych przeglądów jest ten odnoszący się do ochrony przeciwpożarowej. On nie tylko musi być wykonywany regularnie, ale również musi go przeprowadzać osoba, która ma odpowiednie uprawnienia i upoważnienie do prowadzenia takiej usługi ppoż. Oczywiście zanim ktoś będzie mógł przeprowadzać takie inspekcje, w pierwszej kolejności musi zaliczyć odpowiednie kursy i egzaminy, jak również je ponawiać, bo tylko wówczas można mieć pewność, że posiada aktualną wiedzę i faktycznie taki przegląd będzie ważny.

Co musi robić?


Jeśli zastanawiamy się co wchodzi w skład takich usług ppoż, to musimy wiedzieć, że inspektor ma obowiązek doradzać i kontrolować jak pracodawcy wywiązują się w zakresie przestrzegania odpowiednich wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, które mają za zadanie chronić firmę przed zagrożeniem pożarem, jak również w razie gdyby do niego doszło, pozwolić na jego szybkie opanowanie. To również taki instruktor powinien podczas przeprowadzania usługi ppoż sprawdzić, czy wszystkie gaśnice i węże znajdują się w odpowiednich miejscach, czy mają aktualne przeglądy, czy nie są niczym zastawione i czy są w odpowiedni sposób oznaczone. Kolejnym elementem na który trzeba spojrzeć podczas takiej inspekcji jest ta, czy wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone, czy jest wydzielone miejsce, w którym pracownicy mają się zbierać w razie wystąpienia pożaru. Te wszystkie elementy są niezwykle ważne, a to oznacza, że tego typu usługi ppoż muszą być wykonywane nie tylko regularnie, ale również niezwykle skrupulatnie, tak aby była pewność, że nic nie zostało przeoczone, ponieważ może to mieć tragiczne skutki.

O tym także warto wiedzieć

Należy mieć świadomość, że instruktor, który przeprowadza usługi ppoż powinien także brać udział w opracowaniu instalacji przeciwpożarowej w budynkach, wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych, jak i rozmieszczaniu sprzętu.

Dodatkowo co jakiś czas powinien przeprowadzać próbną ewakuację, tak aby była pewność, że każdy pracownik będzie wiedział, co powinien w tym momencie robić. Warto także wiedzieć, że taki instruktor usług ppoż może zaglądać do różnych komórek, aby się upewnić, że wszystko jest tak jak powinno. Jeśli jednak dostrzeże jakieś nieprawidłowości, powinien wówczas domagać się ich usunięcia i odpowiedniego wykonania. Natomiast jeśli takie działania naprawcze nie zostaną podjęte, będzie mógł wnioskować do pracodawcy o ukaranie pracowników, którzy swoim zachowaniem zwiększają zagrożenie przeciwpożarowe. Warto mieć świadomość, że tego typu kontrole są bardzo ważne, a stosowanie się do wytycznych uzyskanych od inspektora usług ppoż, może uratować życie wielu ludziom.

Dlatego niezwykle ważne jest to, aby dokładnie słuchać tych wytycznych i stosować się do nich, jak również żeby pilnować przeglądów, które muszą być wykonane w odpowiednim czasie. Instruktor usług ppoż ma sporo uprawnień i wykorzystuje je, aby dbać o bezpieczeństwo pracowników.