Jeżeli już podjęliśmy decyzję, że chcemy założyć własną firmę, to trzeba się zastanowić na jakich zasadach ma ona funkcjonować, co chcemy dzięki niej zyskać i czy chcemy ją założyć sami, czy może wolimy założyć spółkę. Jeśli bardziej będzie nas interesowała ta druga opcja, to powinniśmy sprawdzić, która z proponowanych możliwości będzie dla nas najlepsza, i co tak faktycznie będzie miała nam do zaoferowania spółka komandytowa.

Kiedy warto?

Z pewnością jednym z pytań, które najczęściej będziemy sobie zadawali, będzie to, czy w ogóle warto w tą spółkę wchodzić, czy warto korzystać z jej możliwości. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w takiej spółce mamy dwóch różnych wspólników, którzy różnie odpowiadają za zobowiązania spółki. To oznacza, że jeśli chcemy działać na szeroką skalę, ale jednocześnie nie chcemy wkładać w to wszystko zbyt dużego kapitału, to taka spółka może być dla nas najlepsza. Musimy jednak pamiętać tutaj o tym, że umowa spółki komandytowej musi mieć formę aktu notarialnego. Poza tym, podział zysków, będzie tutaj zależał od statusu, jaki będą posiadali poszczególni wspólnicy. Komplementariusz bierze na siebie całą odpowiedzialność za spółkę, za którą ręczy całym swoim majątkiem. Dodatkowo tylko on może być jej reprezentantem, ale jedynie jako pełnomocnik. Za to komandytariusz odpowiada za spółkę tylko do pewnej, ustalonej kwoty, a do tego pełni rolę pasywnego wspólnika.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zanim przejdziemy do zakładania spółki komandytowej, powinniśmy jeszcze wiedzieć, że może ona nabywać nieruchomości i prawa rzeczowe, a dodatkowo też nie płaci ona podatku dochodowego. Opłacają go wspólnicy, ale nie spółka jako całość. Umowę należy podpisać u notariusza, a następnie dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest proste i nie zabiera wiele czasu. Dodatkowo do zalet można zaliczyć: możliwość dużego działania przy niewielkim kapitale, możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników, jak i swobodne dysponowanie zyskiem spółki. Co więcej, w razie potrzeby, bez problemów będziemy mogli ją zlikwidować, dokonując jej wyrejestrowania. Nie ulega wątpliwości, że spółka komandytowa ma wiele zalet i powinniśmy im się bliżej przyjrzeć, jeśli zastanawiamy się, czy to będzie rozwiązanie odpowiednie dla nas. Co więcej, warto tutaj powiedzieć, że to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą się sprawdzić w działalności na większą skalę, ale jednocześnie nie chcą od razu wkładać w firmę zbyt wielu