Zanim podejmiemy pracę na jakimś stanowisku, musimy być do tego odpowiednio przeszkoleni i dodatkowo jeszcze musimy podpisać specjalną umowę, która będzie określała warunki naszej pracy, zakres obowiązków, jak i to ile będziemy otrzymywali co miesiąc jako wynagrodzenie. Może się jednak okazać, że w czasie współpracy dojdzie do pewnych sytuacji, które ostatecznie doprowadzą do tego, że będziemy chcieli rozwiązać umowę. Warto więc mieć świadomość, w jakich sytuacjach może się pojawić rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. To istotne, bo takie rozwiązanie umowy będzie obowiązywało ze skutkiem natychmiastowym, a to będzie oznaczało, że w trybie niezwłocznym będziemy musieli przerwać naszą pracę. Warto więc wiedzieć, w jakich warunkach, zgodnie z kodeksem pracy, może zostać przeprowadzone rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Jak powinno wyglądać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę?

Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jednak żeby taka umowa była ważna w świetle prawa, muszą zostać spełnione określone warunki. To oznacza, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę może mieć miejsce, kiedy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jak również wówczas, gdy pracownik popełni przestępstwo, które sprawia, że nie może być dłużej zatrudniony na danym stanowisku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, może nastąpić również wówczas, gdy pracownik z własnej winy straci uprawnienia, które są niezbędne, aby mógł pracować na danym stanowisku.

Takie rozwiązanie umowy może się pojawić również wówczas, gdy pracownik dłużej choruje, jednak tutaj, muszą być spełnione dodatkowe kryteria, takie jak chociażby długość przebywania na chorobowym i długość wcześniejszego zatrudnienia.

Takie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę musi się odbywać zgodnie z prawem

Oczywiście jeśli pracownik zawinił i musimy go zwolnić w trybie natychmiastowym, to najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Jednak pamiętajmy, że wszystko musi się tutaj odbywać zgodnie z prawem, a to oznacza, że musimy wiedzieć, kiedy wolno zastosować takie rozwiązanie, jak również jakie są ograniczenia. Jeśli w naszej firmie działa związek zawodowy, to musimy mieć świadomość, że zanim wprowadzimy w życie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, w pierwszej kolejności będziemy musieli skonsultować się ze związkiem zawodowym, aby on w ciągu trzech dni mógł wystawić swoją opinię na ten temat. W niektórych przypadkach konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Warto jednak wiedzieć, kiedy to robić i w jaki sposób, tak aby nie narażać się na kary. Jeśli zwolnimy pracownika, który sprawował opiekę nad dzieckiem i pobierał z tego tytułu zasiłek, to musimy mieć świadomość, że w tym momencie łamiemy prawo. Tak samo jak nie możemy zwolnić takiego pracownika, jeśli pracownik pojawi się w pracy, w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Tak samo jeśli ustała przyczyna dla której doszło do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, a od momentu zwolnienia pracownika minęło nie więcej niż 6 miesięcy, gdy pracownik będzie chciał zostać ponownie zatrudniony w danej firmie, pracodawca będzie miał obowiązek, w miarę możliwości mu to umożliwić. Warto znać te wszystkie zasady zanim dojdzie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, tak aby mieć pewność, że zrobimy to zgodnie z prawem.