Ubezpieczenie inwestycyjne jest jednym ze sposobów na ubezpieczenie własnego życia. Dedykowane jest osobom, które w długofalowym okresie chcą powiększyć swoje środki na określony cel. Jest jednak dość szczególne, ponieważ oprócz samego ubezpieczenia na życie, nieszczęśliwych wypadów i poważnych chorób – oferuje inwestowanie w określone fundusze. Ubezpieczenie inwestycyjne to szansa, dzięki której można sporo zyskać. Jego zarządzanie powierza się odpowiednim osobom, a konkretniej pośrednikowi. Odpowiednie zarządzanie wymaga jednak comiesięcznej składki. Oznacza to, że ze środków, które płyną na inwestycje, odciąga się odpowiednio ustalone kwoty na różnego typu opłaty w tym np. likwidacyjne. Ubezpieczenie inwestycyjne wiąże się z bardzo dużym ryzkiem. Oprócz tego, że ubezpieczony może nie uzyskać żadnych zysków z inwestycji, może także stracić całość powierzonych środków. Niemniej jednak większość produktów tego typu nie jest aż tak wadliwa. Decydując się na określoną umowę, należy sprawdzić jej atrakcyjność pod względem wiarygodności. Nie można decydować się od razu, pod presją czasu i aktualnego nastroju, ponieważ jest to decyzja na lata, która może surowo kosztować. Pamiętajmy, że zarówno na rynku finansowym możemy spotkać instytucje, które działają w sposób uczciwy, ale także oszustów. Szybkie zyski w krótkim czasie są tu po prostu niemożliwe.

Korzyści z ubezpieczeń inwestycyjnych

Po pierwsze, są dużo korzystniejsze niż tradycyjne lokaty. Zwłaszcza wtedy, gdy ubezpieczony chce odłożyć dużą sumę pieniędzy na przyszłość, np. zakup mieszkania. Dodatkowo, zyski, które zostaną osiągnięte, zwolnione są tzw. podatku Belki. Co więcej, nie trzeba martwić się także o strony prawne podatku od darowizn i spadków. W związku z tym, osoby otrzymujące uzbierane kwoty nie będą pociągnięte do odpowiedzialności podatkowej. Ubezpieczenia inwestycyjne gromadzi się w dwóch kategoriach. Jedna część przeznaczana jest na same inwestycje, druga natomiast na ubezpieczenie. Wszystkie produkty tego typu są objęte osobną ochroną ubezpieczeniową, która chroni przed ryzykiem pokrycia odszkodowania na ewentualność śmierci lub chociażby poważnej choroby.

Zagrożenia ubezpieczeń inwestycyjnych

Niestety, ubezpieczenia inwestycyjne mogą prowadzić do utraty wszystkich zgromadzonych środków. Wiążą się także z dużymi opłatami za ich sprawne zarządzanie. Kluczem do sukcesu jest podjęcie słusznej decyzji w sprawie odpowiedniej instytucji, która ma środkami operować.