Coraz więcej jest firm, które mają tylko jednego właściciela i funkcjonują pod jego nazwiskiem. Wszystko jest dobrze, dopóki właściciel żyje, a firma spokojnie funkcjonuje. Problem zaczyna się, kiedy właściciel umiera. Jeszcze do niedawna tego typu kwestie nie były uregulowane, a to oznaczało, że spadkobiercy mieli spore trudności z prowadzeniem takiej działalności, co niejednokrotnie kończyło się jej upadkiem. Obecnie ten temat został prawnie uregulowany, a to oznacza, że takie przedsiębiorstwo można otrzymać w spadku, dzięki czemu ludzie zachowują zatrudnienie, firma działa, a wszelkie zobowiązania między kontrahentami, które zostały ustalone jeszcze za życia właściciela pozostają w mocy.

Jednak zanim przedsiębiorstwo całkowicie przejdzie w ręce spadkobierców, na początek musi się nim zajmować zarząd sukcesyjny. Dlatego też warto wiedzieć czym on jest i kiedy należy go powołać, aby mieć pewność, że w razie śmierci właściciela wszystko będzie działało tak jak należy.

Co należy do obowiązków zarządu sukcesyjnego?

Musimy mieć świadomość, że głównym celem jaki ma przed sobą zarząd sukcesyjny, jest zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Jest ono wówczas traktowane jako normalnie działające przedsiębiorstwo, a przychód, który zostanie w tym momencie wypracowany, kwalifikowany jest jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Chodzi tutaj o to, aby takie przedsiębiorstwo dalej kontynuowało swoją działalność, na zasadach identycznych, jakie obowiązywały przed śmiercią jej właściciela.

Niezwykle ważne jest to, że posługujemy się numerem NIP i wszystkimi innymi wpisami o rodzaju działalności, które były przypisane do zmarłego przedsiębiorcy, a więc tutaj niczego nie musimy zmieniać. Oczywiście właścicielami firmy są spadkobiercy zmarłego, jednak nie muszą się oni znać na prowadzeniu działalności gospodarczej i właśnie dlatego został powołany taki urząd jak zarząd sukcesyjny. Najlepiej jednak, jeśli właściciel przedsiębiorstwa pomyśli o jego założeniu jeszcze przed swoją śmiercią, bo wówczas będziemy mieli pewność, że wszystko przebiegnie gładko i tak jak powinno.

Zarząd sukcesyjny – co warto wiedzieć?

Jeśli przedsiębiorca chce powołać zarząd sukcesyjny, to powinien wiedzieć, że musi wyznaczyć odpowiednią osobę, która będzie sprawowała funkcję zarządcy, jak również należy wykonać odpowiedni wpis do CEIDG. Co ważne, osoba, która została wyznaczona na tą funkcję, musi nie tylko o tym wiedzieć, ale również wyrazić zgodę na to, aby być członkiem zarządu sukcesyjnego.

Istotne w tym wszystkim będzie również to, że taka osoba musi mieć zdolność do czynności prawnych. Nie może mieć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście jeśli właściciel przedsiębiorstwa nie powoła takiego zarządu, może go powołać małżonek przedsiębiorcy, spadkobierca ustawowy albo spadkobierca testamentowy. Co istotne, taka forma ustanowienia zarządu sukcesyjnego będzie wymagała sporządzenia aktu notarialnego i to notariusz dokonuje wszystkich niezbędnych zgłoszeń odnoszących się do powstania tego zarządu. Ważne jest to, że przedsiębiorstwo normalnie działa, zarządza nim zarząd sukcesyjny, ale warto mieć świadomość, że posługuje się on dotychczasową nazwą firmy, jednak musi dodać określenie „w spadku”.

Warto wiedzieć, że taki zarząd sukcesyjny wygasa z upływem dwóch lat od momentu śmierci właściciela przedsiębiorstwa. W szczególnych sytuacjach sąd może wydłużyć ten czas do pięciu lat. Co więcej, zarządca sukcesyjny może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, jednak żeby tak się stało będzie musiał złożyć orzeczenie przed notariuszem.