Usługi związane z tłumaczenia z obcych języków na polski i w drugą stronę cieszą się ogromną popularnością. Można powiedzieć, że w dobie globalnego świata bariery językowe są tymi, które trzeba w różnych okolicznościach pokonywać najczęściej. Czasami chodzi o kwestie typowo urzędowe, czasami o biznesowe negocjacje, a czasami o relacje polityczne. Uwarunkowania są skrajnie odmienne, a tłumaczenia symultaniczne zajmują szczególne miejsce w świecie tłumaczeń jako takich.

Wymagają bowiem o specjalisty doskonałej wiedzy językowej, szybkości reakcji oraz specyficznych umiejętności, które są nierzadko przedmiotem intensywnych, wieloletnich treningów. Skoro tak jest, konieczne jest angażowanie do przekładów tego rodzaju wyłącznie najlepszych fachowców w swoim zawodzie. Stanowią one w tym aspekcie swoistą elitę.

Jak przebiegają tłumaczenia symultaniczne i jakie dają możliwości?

Tłumacz, który realizuje zlecenie w zakresie przekładu symultanicznego ma za zadanie tłumaczyć wypowiedzi w danym języku praktycznie na bieżąco, a więc w czasie rzeczywistym.

Nie jest to łatwe, dlatego tylko część osób zajmujących się tłumaczeniami jako takimi jest przygotowana do realizacji takich zadań. Konieczna jest wprawa, a przede wszystkim intensywna praktyka językowa połączona z doskonałą znajomością języka, gramatyki, słownictwa i zależności idiomatycznych. Chodzi wszakże o to, aby tłumaczenia symultaniczne jak najlepiej oddawały charakter oryginalnych wypowiedzi. Tym samym będą w pełni zrozumiałe dla tych osób, które są adresatami słów.

Najczęściej ma to miejsce na wszelkiego rodzaju konferencjach, kongresach, ale także na spotkaniach biznesowych czy seminariach tematycznych.

Tłumaczenia symultaniczne a słownictwo specjalistyczne/branżowe

Bardzo często prowadzenie tłumaczeń o takim charakterze jest osadzone w realiach wąskiej, niekoniecznie łatwej dziedziny. Oznacza to, że wykonujący tłumaczenie będzie musiał prawidłowo oddawać znaczenie terminów specyficznych, nierzadko bardzo hermetycznych. Między innymi dlatego konieczne jest optymalne przygotowanie się tłumacza pod tym kątem jeszcze zanim realizacja wejdzie w fazę praktyczną.

Nawet świetny filolog może zwyczajnie nie znać pewnych słów zarezerwowanych dla wąskich dziedzin naukowych czy technicznych. Tłumaczenia symultaniczne w takich warunkach muszą wiązać się z większym wysiłkiem tłumaczy, co jest absolutnie naturalną kwestią.

Czy tłumaczenia symultaniczne są drogą usługą?

Nie da się zaprzeczyć, że konsekwencje specjalisty w danej sferze zawsze są coś warte. Szczególnie, gdy znaczenie jego pracy jest spore, a od efektów zależą ważne decyzje naukowe, biznesowe czy polityczne.

Nieprzypadkowo też tłumaczenia symultaniczne uchodzą w branży translatorskiej za usługi o największej renomie. Jedynie fachowcy o świetnym przygotowaniu mogą w takich działaniach sprawdzić się zgodnie z oczekiwaniami klientów. Z kosztami należy się wobec tego liczyć, jednakże całościowe korzyści z solidnie wykonanych tłumaczeń przewyższają te wydatki – najczęściej wielokrotnie. Dlatego należy powierzać ten temat ekspertom, których tłumaczeń nie ma potrzeby dodatkowo precyzować.